لیست محصولات سیلیکون تخصصی

سیلیکون خنثی TS 990NE ترک استار

سیلیکون خنثی TS 990NE ترک استار

چسب سیلیکون خنثی (نیوترال) ترک استار چسب سیلیکون نیوترال ترک استار محص ...
بیشتر...
سیلیکون مخصوص شیشه اتومبیل TS 970AU ترک استار

سیلیکون مخصوص شیشه اتومبیل TS 970AU ترک استار

چسب سیلیکون مخصوص شیشه اتومبیل ترک استار یک محصول تک جزئی، 100% سیلیکو ...
بیشتر...
سیلیکون مخصوص آکواریوم ماهی TS 850F ترک استار

سیلیکون مخصوص آکواریوم ماهی TS 850F ترک استار

چسب سیلیکون مخصوص آکواریوم ماهی ترک استار یک محصول تک جزئی ، استوکسی ا ...
بیشتر...
سیلیکون مخصوص آیینه TS 930M ترک استار

سیلیکون مخصوص آیینه TS 930M ترک استار

• آب بندی کردن آب بندهای پیش ساخته از قبیل شیشه های پوشش داده شده ...
بیشتر...