لیست محصولات درزگیر پلی اورتان

درزگیر پلی اورتان ترک استار TS  970AU

درزگیر پلی اورتان ترک استار TS 970AU

درزگیر پلی‌اورتان ترک استار TS 970AU این محصول به صورت تک جزئی و ...
بیشتر...
درزگیر پلی‌اورتان ترک استار  TS 1050PU

درزگیر پلی‌اورتان ترک استار TS 1050PU

درزگیر پلی‌اورتان TS 1050PU ترک استار یک چسب تک جزئی می‌باشد ...
بیشتر...