چرا سیلیکون نیوترال؟؟

چرا سیلیکون نیوترال؟؟

عامل خشک کننده درسیلیکون‌های اسیدی مرسوم در بازار اسید می‌باشد اسیدها هم به علت هیدروژن فعالی که دارند اگر در معرض فلزات قرار گیرند بلافاصله با فلزات وارد واکنش شده...

بیشتر...