یکی از ویژگی های برجسته "سیلیکون TS 970AU ترک استار" چسبندگی فوق العاده این محصول به سطوح متخلخل مثل سیمان، آجر، بتون، سنگ و ... می باشد.
این در صورتی ست که سایر سیلیکون های موجود در بازار دارای این خاصیت نمی باشند.
این ویژگی خاص در کنار انعطاف پذیری این محصول موجب شده برای کاربردهای خاصی از آن بهره گرفت.
بطور مثال: مناسب برای چسباندن گاردهای محافظ ستون در پارکینگ ها و محوطه بازی کودکان می باشد.
پیشتر از چسب های صنعتی برای این منظور استفاده میشد که در ادامه به چند مورد از مزایای سیلیکونTS 970AU ترک استار نسبت به چسب های صنعتی می پردازیم:
1. چسب های صنعتی چون انعطاف پذیر نیستند با گذشت زمان کوتاهی و یا بر اثر ضربه خوردن، گارد از ستون جدا میشود، درصورتیکه خاصیت انعطاف پذیری سیلیکون TS 970AU ترک استار این مشکل را نیز برطرف کرده است.
2. برخی سطوح یکنواخت و هم سطح نمیباشند و چسب های صنعتی از آنجا که حجمی ندارند کار کاملاً چسبیده نمیشود اما سیلیکون TS 970AU ترک استار چون حجم دارد با پرکردن این فواصل دو سطح را کاملاً بهم می چسباند.