یک اسپری هزاران کاربرد: روان کننده و پاک کننده زنجیرها، کابل‌ها، چرخ دنده‌ها، ابزار و قفل، زنگ زدا و ضد زنگ، روان‌کاری، کاهش سروصدا و افزایش طول عمر دستگاه‌های ورزشی و بدن‌سازی، پاک‌کننده باقی‌مانده برچسب‌های قدیمی و چسب از روی سطوح