اسپری روان کننده WDi40 ترک استار جهت روان‌کاری و نرم کنندگی زنجیرها و چرخ دنده‌های قطعات فلزی دستگاه‌ها استفاده می‌شود. همچنین موجب انتقال بهتر قدرت چرخ دنده‌ها به یکدیگر می‌شود، از پوسیدگی و زنگ زدگی و خوردگی زنجیرها نیز جلوگیری کرده و باعث افزایش طول عمر قطعات و جلوگیری از سایش و اصطکاک بین چرخ‌ها می‌گردد. برای رفع زنگ زدگی انواع فلزات و روان‌کاری لولای در و پنجره قابل استفاده است. از سایز 200 میل این محصول می‌توان در فضاهای کوچک و با دسترسی محدود استفاده کرد.