عامل خشک کننده درسیلیکون‌های اسیدی مرسوم در بازار اسید می‌باشد اسیدها هم به علت هیدروژن فعالی که دارند اگر در معرض فلزات قرار گیرند بلافاصله با فلزات وارد واکنش شده و سطح فلز را تیره می‌کنند اما عامل خشک کننده‌ای که در سیلیکون‌های نیوترال وجود دارد الکل است که با فلزات وارد واکنش نمی‌شود.
از طرفی سیلیکون‌های اسیدی فقط قابلیت چسبیدن به سطوح صیقلی را دارند، در صورتی‌ که سیلیکون‌های نیوترال قابلیت چسبیدن به سطوح متخلخل و صیقلی را دارند.