درزگیر پلی‌اورتان ترک استار TS 970AU محصولی تک جزئی که برای چسباندن شیشه اتومبیل در هر ابعادی استفاده می‌شود. پس از چسباندن شیشه و خشک شدن نهایی می‌توانید اتومبیل به راحتی با سرعت بالا، شتاب متغیر و ترمزهای پیاپی حرکت دهید. این در حالی است که در صورت استفاده از سیلیکون این امکان وجود ندارد.